COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/2

망미동 상가주택

  대지위치 : 부산광역시 수영구 망미동

대지면적 : 175.90㎡

용     도 : 근린생활시설+단독주택

건축면적 : 88.90㎡

적 : 351.39㎡

  율 : 50.54%

  률 : 199.77%

규     모 : 지상5층 + 다락

주차대수 : 4대

조경면적 : -

재 : 청고벽돌, STO, 목재,로이복층유리

진행상태 : 기본설계