COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/9

Stair House 상가주택

  대지위치 : 부산광역시 부산진구 전포동

대지면적 : 154.10㎡

용     도 : 근린생활시설+다가구주택

건축면적 : 92.25㎡

적 : 278.78㎡

  율 : 59.86%   

  률 : 180.91%

규     모 : 지상4층

주차대수 : 4대

조경면적 : -

재 : 외단열시스템, 모노브릭, 로이복층유리

진행상태 : 기본설계