COPYRIGHT ©MIN-ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.

1/10

수정동 단독주택

  대지위치 : 부산광역시 동구 수정동

대지면적 : 111.10㎡

용     도 : 단독주택

건축면적 : 66.42㎡

적 : 205.01㎡(용적률산정용 : 157.38㎡)

  율 : 59.78%

  률 : 141.66%

규     모 : 지하1층, 지상4층

주차대수 : 1대 + Bike

조경면적 : -

재 : 청고벽돌, 목재패널,로이복층유리

진행상태 : 기본설계